Urodziny obchodzi 3 wzorkowiczki!
33861 wzorkowiczek doda³o 19300 zdjêæ do galerii!
jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy - blogi

 • Jestem mi³o¶niczk± naturalnej pielegnacji urody i zdrowego stylu ¿ycia. Uwielbiam tak¿e eksperymentowaæ z paznokciami. Chêtnie te¿ dzielê siê swoim do¶wiadczeniem. Polecam przeczytaæ mój pierwszy artyku³: ...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 0/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • Blog o zdobieniu paznokci...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 0/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • Hej dziewczyny od paru dni dodaje zdjêcie ,ale nie wczytuje siê na stronie ... Nie wiem czy to wina strony ,pomniejsza³am zdjêcie ,korzysta³am z innej przegladarki i nic nie wiem co na to poradziæemot...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 0/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • Rekonstrukcja obuwia Ursynów nie stanowi dla nas najdrobniejszym problemem, a ka¿dego dnia przyje¿d¿aj± ludzie, jacy maj± nas za ostatni± deskê ratunku. Przyklejamy, zszywamy oraz naprawiamy buty ka¿dego modelu. Dlatego kontrahenci oddaj± do naszego...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 0/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • Witajcie :) Jestem ¶we¿ynk± je¶li chodzi o robienie paznokci :) i chcia³abym zadac takie g³upiutkie pytanko. Jak idealnie, równomiernie na³o¿yæ ¿el kolorowy? Nie zawsze mi to wychodzi tak jak bym chcia³a, najbardziej chodzi mi tu o ¿ele z jasny...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 0/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • emot...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 0/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • Zapraszam do rozdania nr 10 Do wylosowania jest zestaw sk³adaj±cy siê z: ...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 0/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • i tu padaja kolejne moje pytania :) aczkolwiek nie mam zadnego dosiwadczenia z akrylami a chcia³abym sie nauczyc robic zdobienia akrylowe 3D.  Chcia³abym sie dowiedzie c równiez z jakich firm uzywacie akryli, czy musze miec jakis specjalny kielisz...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 0/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • HM nie znalaz³am w tym roku pracy na wakcaje :/ wiêc mam sporo czasu ¿eby dokszta³caæ siê je¶li chodzi o pazurki( nigdy nie jestem zadowolona z efektu :/) Chcia³abym sie nauczyæ robiæ akrylowe kwiaty to co wy wszystklie tu wyrabiacie to ob³êd c...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 0/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • Hej dziewczynki mam do was takie pytanko czy spodka³y¶cie siê  mo¿e z tak± stronk± www.paznokcie.fm ? co o niej s±dzicie ja osobi¶cie mogê powiedzieæ ¿e panuje tam nie mi³a atmosfera .Pocz±tkuj±ce artystki które wystawiaja tam zdjêcia moga bardzo ...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 0/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • Witam! Zastanawiam sie jak to jest, ze otrzymalam osme miejsce w konkursie "Paznocie ja Pisani", a na moim profilu tej nagrody nie ma oO`. Przykro mi z tego powodu, bo na stronie glownej moge zobaczyc zdjecie zrobionych przeze m...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 0/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy - artykuly

 • Opisana tutaj metoda ma na celu przedstawienie przebiegu procesu przed³u¿ania paznokci, z jakimi powinny¶my spotkaæ siê w salonie stylizacji paznokci. Jest to tak¿e dobry wstêp dla pañ chc±cych uczyæ siê nowego zawodu. Nie zaczynajmy bez odpowiedniego prz...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 5/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • DAWNO DAWNO TEMU Czy kto¶ z Was zastanawia³ siê nad tym sk±d wogóle siê wziê³o malowanie paznokci i komu pierwszemu to przyszy³o do g³owy?Zaczê³o siê to naprawdê bardzo dawno,dawno temu...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 5/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • JAK DBAÆ O WZROST I £ADNY WYGL¡D NATURALNYCH PAZNOKCI? Poniewa¿ miejscem wzrostu paznokcia jest korzeñ, ogromnie wa¿ne jest dbanie o tê jego czê¶æ. Pobudzanie korzenia przez regularne masowanie go przy u¿yciu kremu lub oliwy mo¿e ko...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 5/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • Postanowi³am napisaæ o najczestrzych probelmach jakie maj± pocz±tkuj±ce stylistki. pierwszym dosc czêstym problemem pocz±tkuj±cych jest podchodz±ce powietrze, zwykle staje sie widoczne po kilku dniach noszenia przed³u¿nych paznokci. Powodem...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 5/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • D³onie i paznokcie s± nasz± wizytówk±. W ogromnym stopniu wp³ywa na to jak nas postrzegaj± inni. Wygl±d d³oni jest bardzo wa¿nym czynnikiem wp³ywaj±cym na nasze samopoczucie i pewno¶æ siebie. Wspó³czesna kobieta nie ogranicza s...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 5/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • W "noszeniu" paznokci nie ma praktycznie zadnej roznicy wystepuja jedynie roznice w aplikacji produktu. Akryl powstaje przez polaczenie proszku akrylowego z liquidem zel jest nabierany bezposrednio z pudeleczka i utwardzany w lampie UV....

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 5/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • Tak jest to mozliwe. Przykladowo po nalozeniu i opracowaniu paznokci akrylowych po ich wygladzeniu mozna naalozyc warstwe zelu nablyszczajacego (gloss). Dzieki temu unikniemy zmudnej pracy zwiazanej z polerowaniem akrylu, a co vwiecej p...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 5/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • Zarowno zel jak i akryl nalezy regularnie co ok. 3-4 tygonie uzupelniac a jezeli  bedziemy chcialy zrezygnowac z przedluzonych paznokci nalezy je usunac fachowo u swojej stylistki - nie zrywac nie podwazac nie spilowywac samodzieln...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 5/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • 1. Plyn do dezynfekcji 2. Produkty zelowe (zele 1-fazowe, 3-fazowe)...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 5/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • Drogie Panie! Portal Wzorki.pl przy wspó³pracy z firm± Belarte, producentem ekskluzywnych kosmetyków do paznokci, rozdaje NAGRODY ZA AKTYWNO¦Æ! CO JEST NAGROD¡? Praktyczny zestawik: - BelArte Nail Oil - ...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 5/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 • by³am pare razy na tipsach w salonie, podpatrzylam i zaczêlam sama robiæ, nie jestem pewna czy wszstko robie dobrze i chcia³abym i¶æ na kurs, mieszkam w okolicach katowic, pozdrawiam i prosze o porade. Prosze o króti opis co w jakiej kolejno¶ci...ja robie...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 5/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

 •   Polamane,nierowno opilowane obgryzione... Na pielegnacje paznokci u kosmetyczki czesto brakuje nam czasu. Ale na codzien wystarczy o nie dbac samodzielnie w domu-byle regularnie.     PAZNOKCIE...

  Twoja ocena: jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy ¦rednia ocen: 5/5 jaknak³adfac akryl na tipsy

  Do³±czy³a:

  jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy - profile:

jaknak³adfac akryl na tipsy

donatka

Do³±czy³a: 03-04-2008

jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy

mona

Do³±czy³a: 03-05-2008

jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy

joanna85

Do³±czy³a: 03-05-2008

jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy

marianna

Do³±czy³a: 03-05-2008

jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy

katarzyna

Do³±czy³a: 02-27-2008

jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy

joanna

Do³±czy³a: 02-27-2008

jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy

krystyna

Do³±czy³a: 02-27-2008

jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy

krecona577

Do³±czy³a: 03-05-2008

jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy

czarna

Do³±czy³a: 03-05-2008

jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy

oksana86

Do³±czy³a: 03-05-2008

jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy

halinaor

Do³±czy³a: 03-05-2008

jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

jaknak³adfac akryl na tipsy

brzena1509

Do³±czy³a: 03-06-2008

jaknak³adfac akryl na tipsy jaknak³adfac akryl na tipsy

© Copyright by Wzorki.pl   | sitemap Realizacja: NetVisage