20659 wzorkowiczek doda³o 19187 zdjêæ do galerii!
blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie - fotki

blog krótkie paznokcie

krótkie

Ocena: 5/5

blog krótkie paznokcie

Paznokcie

Ocena: 5/5

blog krótkie paznokcie

Paznokcie Oli.

Ocena: 5/5

blog krótkie paznokcie

Paznokcie Fiony

Ocena: 5/5

blog krótkie paznokcie

paznokcie

Ocena: 5/5

blog krótkie paznokcie

paznokcie ¿elowe

Ocena: 5/5

blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie - blogi

blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie - artykuly

 • emot Dziewczynki,,, obgryzanie paznokci powoduje deformacjê p³ytki oraz uszkodzenie otaczaj±cych je tkanek.Dodatkowo obgryzaj±c pazurki u³atwiamy bakteriom pole do popisu. Oto moje rady( dziêki nim wiele moich kole¿ane...

  Twoja ocena: blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie ¦rednia ocen: 5/5 blog krótkie paznokcie

  Do³±czy³a:

  blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

 • Jedn± z najbardziej naturalnych technik przed³u¿ania paznokci jest metoda Fiberglass, która na dzi¶ ustêpuje jeszcze popularno¶ci ¿elowi czy akrylowi. Obserwujemy jednak, ¿e popularno¶æ jedwabiu znacz±co wzrasta, w szczególno¶ci w ¶rodowiskach bar...

  Twoja ocena: blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie ¦rednia ocen: 5/5 blog krótkie paznokcie

  Do³±czy³a:

  blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

 • Przede wszystkim musz± harmonizowaæ z osobowo¶ci± w³a¶cicielki jak i z ubiorem a tak¿e z w³asnymi oczekiwaniami, bez tego najwytworniejszy lakier bêdzie wygl±da³ sztucznie. Wiêkszo¶ci pañ ³adna d³oñ kojarzy siê jednocze¶nie z wyd³u¿onymi paznokciami choæ ...

  Twoja ocena: blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie ¦rednia ocen: 5/5 blog krótkie paznokcie

  Do³±czy³a:

  blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

 • Zarowno zel jak i akryl nalezy regularnie co ok. 3-4 tygonie uzupelniac a jezeli  bedziemy chcialy zrezygnowac z przedluzonych paznokci nalezy je usunac fachowo u swojej stylistki - nie zrywac nie podwazac nie spilowywac samodzieln...

  Twoja ocena: blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie ¦rednia ocen: 5/5 blog krótkie paznokcie

  Do³±czy³a:

  blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

 • W aptekach mozemy znalezc specjalne preparaty w postaci kapsulek i drazetek zawierajace kompleksowe zestawy witamin i minealow ktorych stosowanie gwarantuje wzmocnienie plytki paaznokcia. Sa to preparaty ktorych  glownym skladnikiem jest wyciag ze...

  Twoja ocena: blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie ¦rednia ocen: 5/5 blog krótkie paznokcie

  Do³±czy³a:

  blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

 • -Nie nalezy podwazac nimi niczego -prace w domu wkonywac w rekawiczkach -nalezy uzywac kosmetykow do dloni (tak jak zawsze)-paznokcie nalezy traktowac tak jak naturalne lecz pod zadnym pozorem nie pilowac indywidualnie -gd...

  Twoja ocena: blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie ¦rednia ocen: 5/5 blog krótkie paznokcie

  Do³±czy³a:

  blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

 • Cze¶æ mam na imiê Natalia za³o¿y³am tego bloga,poniewa¿ bardzo lubiê malowaæ paznokcie a zw³aszcza wzorki.Mam nadziejê,¿e sie wam spodobaj± wzory i z nich skorzystacieemotemot...

  Twoja ocena: blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie ¦rednia ocen: 5/5 blog krótkie paznokcie

  Do³±czy³a:

  blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

 • W Polsce pare lat temu pojawila sie moda na przedluzanie paznokci i teraz wiele pan je nosi. Jednak nazwa "tipsy" jest szeroka i niestety nieprawidlowa. Nie wszystkie przedluzone paznokcie sa przedluzone na tipscie a nawet jezeli sa tak przedluzone to ...

  Twoja ocena: blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie ¦rednia ocen: 5/5 blog krótkie paznokcie

  Do³±czy³a:

  blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

 • Zadna z powyzszych metod  rawidlowo zastosowana nie ma wplywu na kondycje plytki paznokcia- ani jej nie pogorszy ani jej nie polepszy. Wazne jest jednak to aby...

  Twoja ocena: blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie ¦rednia ocen: 5/5 blog krótkie paznokcie

  Do³±czy³a:

  blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

 • Z powodu braku czasu i ¶rodków finansowych ma³o która kobieta korzysta z zabiegów w gabinetach kosmetycznych. Niestety samo pi³owanie i malowanie paznokci od¿ywkami nie wystarcza. Zw³aszcza w okresie zimy skóra d³oni i p³ytki paznokci wymagaj± specjaln...

  Twoja ocena: blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie ¦rednia ocen: 5/5 blog krótkie paznokcie

  Do³±czy³a:

  blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

 • Artyku³ znaleziony w sieci.   Naturalnie piêkne paznokcie to marzenie nie jednej nastolatki. Niestety, ma³o kto takie posiada, dlatego ten artyku³ po¶wiêcony jest dziewczynom, które chc± mieæ idealne i wytrzyma³e paznokcie....

  Twoja ocena: blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie ¦rednia ocen: 5/5 blog krótkie paznokcie

  Do³±czy³a:

  blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

 • S± to, bardzo bogato zdobione paznokcie. Nazwa trendu pochodzi z Rosji, gdy¿ zapocz±tkowa³y j± tamtejsze stylistki. Jak nazwa wskazuje, paznokcie wykonane t± metod± s± pe³en przepychu (du¿o z³ota, jak i b³yszcz±cych ozdób), a ich zadaniem jest przykuwa...

  Twoja ocena: blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie ¦rednia ocen: 5/5 blog krótkie paznokcie

  Do³±czy³a:

  blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie - profile:

blog krótkie paznokcie

paznokcie-karolki

Do³±czy³a: 02-25-2008

blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie

paznokcie-malwiny

Do³±czy³a: 02-26-2008

blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie

paznokcie

Do³±czy³a: 04-08-2008

blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie

Gabrysi_paznokcie

Do³±czy³a: 06-22-2008

blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie

mojepaznokcie

Do³±czy³a: 06-23-2008

blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie

paznokcie-tipsy

Do³±czy³a: 07-27-2009

blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie

moje-paznokcie

Do³±czy³a: 08-04-2009

blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie

kocham_paznokcie

Do³±czy³a: 08-15-2009

blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie

paznokcie722

Do³±czy³a: 10-24-2009

blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie

paznokcie-sylwia

Do³±czy³a: 01-19-2010

blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie

pieknepaznokcie

Do³±czy³a: 01-22-2010

blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

blog krótkie paznokcie

paznokcie88

Do³±czy³a: 04-11-2010

blog krótkie paznokcie blog krótkie paznokcie

© Copyright by Wzorki.pl   | sitemap Realizacja: NetVisage